Wyniki głosowania – Budżet Obywatelski Bełchatowa 2020

Liczba osób głosujących – 2 657

Projekty twarde

Pozycja Nr projektu Tytuł projektu Koszt projektu Liczba głosów
1. 1 PRZYTORZE – remont, rozbudowa i ogrodzenie PLACU ZABAW 290 000,00 646
2. 6 Zielone Grocholice 700 000,00 638
3. 2 Przystosowanie lodowiska Miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim 700 000,00 527
4. 4 MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS. BUDOWLANYCH – „COLOR KIDS” 350 000,00 327
5. 3 PLAC ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA OSIEDLU BUDOWLANYCH OBOK BLOKU 10 i 12 350 000,00 259
6. 5 Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj” w sprzęt do ćwiczeń 10 000,00 119
Razem 2516

Projekty miękkie

Pozycja Nr projektu Tytuł projektu Koszt projektu Liczba głosów
1. 7 Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie 50 000,00 754
2. 10 Zdrowie na PLUS 50 000,00 652
3. 9 GROCHOLICE Łączymy Pokolenia 40 000,00 546
4. 8 ARTYSTYCZNY BEŁCHATÓW 50 000,00 334
Razem 2286

Projekt nr 1

PRZYTORZE – remont, rozbudowa i ogrodzenie PLACU ZABAW

Szacunkowy koszt: 290.000,00 zł

Opis projektu: Wnioskujemy o:

– ogrodzenie placu zabaw, które zapewni dzieciom bezpieczeństwo (plac zabaw sąsiaduje
z ruchliwą drogą osiedlową) i zabezpieczy przed psami;

– demontaż starych, spróchniałych ławek i montaż nowych w większej ilości (minimum 10 szt.);

– nasadzenia świerków wokół placu dających cień i zdrowy mikroklimat;

– przeniesienie huśtawek poza piaskownice (osoby huśtające się stwarzają zagrożenie dla bawiących się w piaskownicy dzieci) i montaż 2 nowych huśtawek dla dzieci w wieku 1-3 (koszykowych);

– budowę nowych obiektów do zabawy, wraz z miękkim podłożem
w miejscu zaznaczonym na grafice w załączniku np. bocianie gniazdo, zjeżdżalnie, trampoliny;

– wymianę belek (spróchniałe i niepełne) oddzielających piaskownicę od zieleni;

– pomalowanie istniejącego toru wspinaczkowego;

– oświetlenie w/w placu zabaw.

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Paderewskiego, nr działki 438/140

Projekt nr 2

Przystosowanie lodowiska Miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach
w sezonie letnim

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł

Opis projektu: Lodowisko Miejskie w sezonie letnim jest nie wykorzystane. Po rozmrożeniu lodowiska zostaje piasek, którego w żaden sposób nie można wykorzystać. Składając ten wniosek chciałbym żeby w miejsce powierzchni piaskowej został wylany specjalny gładki beton, który umożliwi jazdę na rolkach i wrotkach. W betonie zostałyby zamontowane specjalne rurki, które w sezonie zimowym umożliwiałyby mrożenie lodowiska. Nadmieniam, że w naszym mieście nie ma takiego obiektu lub miejsca, gdzie amatorzy rolek i wrotek mogliby uczyć się jeździć i jeździć nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych. Po przystosowaniu lodowiska do jazdy na rolkach i wrotkach można będzie organizować tzw. ślizgawki na rolkach i wrotkach dla dzieci i młodzieży, organizować warsztaty w tych sportach. Jak wynika z mojej obserwacji bardzo dużo osób jeździ na rolkach i wrotkach a nie mają stałego miejsca przystosowanego do tego jeżdżą ścieżkami rowerowymi, ulicami, chodnikami. Nadmieniam, że w Bełchatowie powstała sekcja hokeja na rolkach, którą jest duże zainteresowanie tylko na razie nie ma miejsca, gdzie mogły by odgrywać się profesjonalne treningi.

Lokalizacja: Lodowisko Miejskie ul. Edwardów 5

Projekt nr 3

PLAC ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA OSIEDLU BUDOWLANYCH OBOK BLOKU 10 i 12

Szacunkowy koszt: 350.000,00 zł

Opis projektu: Demontaż starego placu zabaw wraz z ogrodzeniem ze względu na zły stan techniczny.

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej od podstaw:

1. Zmiana nawierzchni na syntetyczną (obecnie jest piasek)

2. Podział placu zabaw na 2 strefy:

* Dla dzieci młodszych – huśtawki tradycyjne, bocianie gniazdo, huśtawki wahadłowe, trampolinę ziemną, piaskownicę, karuzelę, bujaki i zabawki na sprężynie, zestaw zabawowy dla młodszych dzieci ze zjeżdżalniami.
* Dla dzieci starszych – huśtawki, elementy wspinaczki, zjazd linowy tyrolka, zestaw zabawowy maxi.

3. Budowa siłowni zewnętrznej – podciąg, wyciąg, krzesło, jeździec, biegacz, prasa nożna, twister. Montaż stojaków na rowery. Montaż ławek (min. 5 szt.), koszy na śmieci. Wszystkie elementy placu powinny mieć atest, bezpieczne dla bawiących się tam dzieci. Plac powinien być ogrodzony. Powinna znajdować się na nim tablica z regulaminem, tablica z zakazem wprowadzania zwierząt. Zamontowanie latarni w celu doświetlenia placu zabaw.

Lokalizacja: os. Budowlanych obok bloku 10 i 12 (działki nr: 777, 778/6, 779 /14 ob. 9)

Projekt nr 4

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS. BUDOWLANYCH – „COLOR KIDS”

Szacunkowy koszt: 350.000,00 zł

Opis projektu: Projekt ten zakłada stworzenie nowego placu zabaw
w miejscu istniejącego o żywych kolorach z elementem przypominającym dziecięcą zabawkę.

Wykonanie:

1. Demontaż istniejących urządzeń oraz usunięcie piasku z placu zabaw.

2. Wykonanie placu zabaw z urządzeniami na bezpiecznym podłożu – płyty gumowe różnokolorowe:

– zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżą i elementami wspinaczki,

– huśtawka dwuosobowa,

– huśtawka bocianie gniazdo,

– karuzela tarczowa z siedziskami,

– trampolina,

– ławki i kosze na śmieci (wg zapotrzebowania),

– piaskownica dla najmłodszych.

3. Wykonanie niskiego ogrodzenia terenu placu zabaw.

4. Doświetlenie terenu placu zabaw.

5. Postawienie tablicy informacyjnej „Regulamin placu zabaw”.

Lokalizacja: OBRĘB09, NR DZIAŁKEK: 684, 683/1,

OS. BUDOWLANYCH PRZY BLOKU NR 7 i 8, 97-400 BEŁCHATÓW

Projekt nr 5

Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj” w sprzęt do ćwiczeń

Szacunkowy koszt: 10.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu do ćwiczeń dla seniorów
w celu doposażenia Cafe Senior „Raj”. Zakupy powinny obejmować:
1) Orbitrek – 1 szt.
2) Platforma wibracyjna z uchwytem – 1 szt.
3) Gumowe duże piłki do ćwiczeń – 10 szt.
4) Gumy do ćwiczeń – 10 szt.
5) Dyski sensoryczne – 20 szt.
6) Hantle do pilatesu 2 kg – 20 szt. (10 par)
7) Hantle do pilatesu 1,5 kg – 20 szt. (10 par)
8) Duoball 12 cm – 20 szt.

Lokalizacja: CAS Cafe Senior „Raj”, ul. Energetyków 6, 97-400 Bełchatów

Projekt nr 6

Zielone Grocholice

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł

Projekt ma na celu rewitalizację obszarów zielonych na terenie Parku Józefa Markiewicza, Zielone skwery przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych oraz parku przy ul. Tkackej
w Bełchatowie-Grocholicach.

 1. W ramach projektu w Parku imienia Józefa Markiewicza zostaną przeprowadzone:
  * nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych oraz przycięcie
  i kosmetyka rosnących już drzew, krzewów;
  * wykonanie oświetlenia terenu parku; wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia;
  * przyłącza elektryczne celem doprowadzenia prądu do estrady;
  * wymiana na większą altanki ze sceny; wymiana desek w istniejących ławkach, zamontowanie dodatkowych ławek (10 sztuk) oraz zakup ławo-stołów (15 sztuk);
  * wymiana koszy na śmieci;
  * plac rekreacyjno-sportowy: urządzenia siłowni na powietrzu, urządzenia placu zabaw oraz mini boiska do koszykówki; zamontowane stojaki na rowery;
 2. Na terenie skweru północnego przy kościele:
  * zagospodarowanie terenu zieleni, odnowienie istniejących nasadzeń; zainstalowanie dodatkowych źródeł światła na istniejących słupach;
  * poprawienie stanu istniejących nasadzeń;
  * nasadzenia drzew, roślin, kwiatów; ustawienie donic z kwiatami; zamontowanie monitoringu.

3. W parku przy ul. Tkackiej:

* wykonanie kolejnych elementów placu zabaw dla dzieci starszych;
* renowacja istniejących elementów i tablic;
*
wytyczenie nowych ścieżek na niezagospodarowanej części;
* wykonanie oświetlenia parku;
* dostawienie ławek wzdłuż nowych ścieżek oraz w okolicy urządzeń placu zabaw (10 szt.);
* przycięcia i kosmetyka istniejącej zieleni oraz zaplanowanie nowych nasadzeń;
* zamontowanie przy placu zabaw potrzebnych stojaków na rowery.

Lista projektów miękkich poddanych pod głosowanie mieszkańców w dniach 16-24.09.2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 2020

Projekt nr 7

Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji (kastracji)
i chipowania psów i kotów właścicielskich, a także kotów wolno żyjących, we współpracy
z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Bełchatowa.
Zabieg powinien objąć:

– ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed zabiegiem, w tym badanie krwi
w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki,

– drobne leczenie w przypadku kotów wolno żyjących,

– wykonanie zabiegu kastracji (kastracja, czyli zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu gonad. W przypadku kocurków polega na usunięciu jąder, a u kotek – wycięciu jajników
i macicy),

– założenie szwów rozpuszczalnych,

– zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia się
z narkozy,

– podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu, leku przeciwbólowego,

– wszczepienie chipa i zarejestrowanie go w międzynarodowej bazie zwierząt safe animal.

Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno – informacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Bełchatów, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg kastracji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpienia zwierząt,
a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych utrzymanie schronisk. Akcja może być przeprowadzana za pomocą mediów społecznościowych, za pośrednictwem lokalnych organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt.

Lokalizacja: Przychodnie weterynaryjne na terenie miasta Bełchatów.

Projekt nr 8

ARTYSTYCZNY BEŁCHATÓW

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt przewiduje przygotowanie i zaprezentowanie szerokiej publiczności lokalnej od marca do grudnia 1 koncertu muzycznego, zorganizowanie od kwietnia do października 1 festynu; w okresie od lutego do grudnia 1 biesiady międzypokoleniowej integrującej mieszkańców Bełchatowa i Grocholic: od marca do listopada 1 wystawy okolicznościowo/tematycznej oraz w okresie od stycznia do grudnia 2 uroczystości rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. Ponadto zorganizowanie w terminie od lutego do grudnia 1 profesjonalnych warsztatów wokalno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz 1 wyjazdu krajoznawczo-kulturalnego w okresie od stycznia do grudnia. Opracowanie 1 publikacji o tematyce lokalnej w terminie od stycznia do grudnia. Projekt przewiduje przygotowanie, organizowanie i prezentowanie dla szeroko pojętej publiczności lokalnej koncertu muzycznego, zorganizowanie festynu rodzinnego i biesiady, które pozwolą integrować mieszkańców, zachować i pielęgnować tradycje lokalne, a także sukcesywnie budować poczucie tożsamości w małej Ojczyźnie”. Dodatkowo projekt zakłada zorganizowanie warsztatów wokalno-teatralno-taneczno-muzycznych, dla dzieci i młodzieży artystycznie utalentowanych, które to warsztaty poprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych wykładowców. Pozwolą one rozwijać i szlifować indywidualne zdolności
i predyspozycje, a także prezentować je publiczności. W ramach projektu opracowana zostanie publikacja o tematyce lokalnej. Projekt zakłada zaktywizowanie społeczności, skłonienie do wyjścia z domów, do integrowania się, wspólnego biesiadowania, śpiewania oraz wspólnej zabawy, która pozwala ludziom się poznawać, wymieniać poglądy.

Lokalizacja: MCK, Osiedla i dzielnice Miasta Bełchatowa

Projekt nr 9

GROCHOLICE Łączymy Pokolenia

Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu: Projekt „GROCHOLICE – Łączymy pokolenia” to projekt skierowany do dzieci, młodzieży jak również starszego pokolenia. Jest to forma aktywizowania społeczeństwa na rzecz rozwoju „Małej Ojczyzny”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Miasta Bełchatowa. Odkrywanie tradycji i historii przekazywanej przez bezpośrednich świadków wydarzeń uczy młodzież szacunku do Ojczyzny, wartości uniwersalnych oraz tolerancji dla innych ludzi. Jednocześnie proponowana aktywność ruchowa jest elementem propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów i używek. Mają temu służyć m.in. cykl spotkań sportowo – rekreacyjnych, Nordic Walking, zajęcia ruchowe na Orliku i sali gimnastycznej. Na każdym etapie swego rozwoju człowiek podejmuje zadania korzystając z pomocy osób młodszych, rówieśników i osób starszych. Wspólne rodzinne festyny organizowane wspólnie z OSP
w Bełchatowie – Grocholicach pozwalają na skuteczną integrację społeczeństwa. Dla mieszkańców Bełchatowa zostanie zorganizowane dwie wycieczki przybliżające historię naszego kraju. Tak jak każdego roku zorganizowany zostanie koncert bełchatowskiej młodzieży przybliżającej twórczość polskich artystów. Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowane będzie prowadzenie badań i dokumentacji
w zakresie historii Grocholic.

W ramach całego projektu zorganizowane zostaną:

1. Zajęcia sportowe dla dzieci i turniej piłki nożnej

2. Rajd rowerowy

3. Festyn rodzinny

4. Warsztaty plastyczne

5. Zdrowa niedziela w Grocholicach

6. Warsztaty kulinarne

7. Wycieczka jednodniowa do miejsc związanych z historią Polski dla100 osób

8. Koncert bełchatowskiej młodzieży

9. Prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie historii Grocholic

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa, szczególnie dzielnica Grocholice (SP nr 5
w Bełchatowie – orlik; Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie; park miejski im. Józefa Markiewicza w Bełchatowie, tereny OSP w Bełchatowie – Grocholicach)

Projekt nr 10

Zdrowie na PLUS

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt polega na objęciu:

1. Badaniami wad postawy i zasady profilaktyki dla bełchatowskich dzieci – 350 osób.

2. Badania kardiologiczne i zasady profilaktyki dla bełchatowskich seniorów – 400 osób.

3. Badania zagrożeniem osteoporozą (badanie densytometrii) i zasady profilaktyki dla bełchatowskich seniorów – 150 osób.

Projekt zakłada wykupienie usługi badania w trzech wyżej wymienionych obszarach i objęcie badaniami jak największej ilości mieszkańców Bełchatowa oczywiście w zależności od kosztów tych usług.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów

Dostosuj ekran