Harmonogram

Harmonogram przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2024 rok

17.04. – 30.04.2023 r.Kampania informacyjna na temat zasad
przygotowania oraz składania projektów zadań.
24.04. – 19.05.2023 r.Nabór projektów zadań.
08.05. – 16.06.2023 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań.
07.07.2023 r.Upublicznienie wyników weryfikacji.
10.07. – 17.07.2023 r.Składanie odwołań od decyzji o odrzuceniu projektu.
11.07. – 24.07.2023 r.Rozpatrywanie odwołań.
04.08.2023 r.Upublicznienie ostatecznej listy projektów podlegających głosowaniu.
28.08. – 10.09.2023 r.Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zadań do realizacji.
15.09.2023 r.Ogłoszenie wyników głosowania.
Dostosuj ekran