Czym jest Budżet Obywatelski?

Drodzy mieszkańcy!

Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich państwa do aktywnego udziału w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

Budżet Obywatelski daje możliwość zgłaszania i promowania ciekawych pomysłów przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całego miasta. Wzmacnia postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto oraz pomaga lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Z niecierpliwością czekamy na projekty bełchatowian. Jestem przekonana, że w tym roku również wpłynie do urzędu wiele ciekawych propozycji zmian na lepsze.

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez: zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenie opinii społecznej w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2024 roku.


Dostosuj ekran