Zrealizowane projekty

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

W 2014 roku przeprowadzono dwie edycje Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, w ramach których zrealizowano następujące pomysły bełchatowian.

– powstały dwa nowe place zabaw: na os. Okrzei i na os. Olsztyńskim

– w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zgodnie z wolą mieszkańców – dzięki dotacji z budżetu Miasta Bełchatowa odnowiono infrastrukturę ruchomą i pomieszczenia oddziału paliatywno-hospicyjnego, odnowiono trakty komunikacyjne oraz wymieniono windę w pawilonie A w/w szpitala

– przeprowadzono akcję marketingową i promocyjną, pn. „Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa” polegającą na zachęceniu mieszkańców osiedli: Grocholice, Ludwików oraz Zamoście do podłączenia się do sieci cieplnej.

W 2015 roku realizowane były wszystkie projekty wybrane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a wśród nich:

1. Baza sportowa dla „EDWARDOWA” – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

2. Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania została zakończona w maju 2017 r.

3. Projekt przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo – rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I – zadanie zrealizowane w 2015 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – składany projekt zakładał bowiem opracowanie powyższej dokumentacji – jako pierwszego etapu jego realizacji i ten został wykonany w 2015 r. – czyli zgodnie z założeniem wnioskodawcy.
Druga część zadania, tj. wykonanie zostanie zrealizowana – zgodnie z podpisaną umową – do końca grudnia 2017 r. 4. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania jest planowana do ukończenia w pierwszej połowie 2018 r.

III BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI
W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mieszkańcy naszego miasta dokonali wyboru projektów do realizacji w roku 2016. Wśród zadań wyłonionych w drodze głosowania, znalazły się:

1. Zatoczka postojowa oraz stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. „Pocałuj i jedź” – takie hasło znajdują, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, przy mini parkingu stworzonym na potrzeby bezpiecznego wysadzenia swojej pociechy przy tejże placówce. Od początku roku szkolnego 2016/2017 z tego obiektu można korzystać do woli.

2. Defibrylatory AED zawisły w trzech miejscach na terenie miasta. Urządzenia, z których można skorzystać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia znajdują się: na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na budynku administratora targowiska miejskiego (ul. Wojska Polskiego 34).

3. Oświetlenie ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim, zostało oddane do użytku mieszkańców z końcem października 2016 r.

4. Wesoły zakątek w centrum – czyli oświetlony plac zabaw z siłownią, boiskiem do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę na os. Okrzei.

5. Centrum Rehabilitacji Dzieci „Przystań” – remont i doposażenie placówki rehabilitacji to projekt, który został zrealizowany w kwietniu 2017 r.

IV BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI

W ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2017 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „twarde”:
1. Remont chodników na osiedlu Przytorze

2. Mały alpinista – tematyczny plac zabaw

3. Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw

4. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów – Grocholice

5. Zagospodarowanie terenów między blokami 304, 305, 306, 314, 315, 319, 331, 332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie

6. BIEDRONKOWO – Plac zabaw (na os. Dolnośląskim koło sklepu Biedronka)

7. Stacje Naprawy Rowerów.

Projekty „miękkie”: 
1. Ratuj swoje życie – stop udarom i zawałom. 

2. Grocholice – Łączymy Pokolenia.

3. Akademia place zmienia. 

V BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

W ramach V Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2018 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „Twarde”:
1. „Cafe Senior Raj” – Centrum Aktywności Seniora

2. „Aktywnie i wesoło” – plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315

3. Bezpiecznie – Doświetlone przejścia dla pieszych

4. Adaptacja osiedlowego lasku, wraz z budową siłowni plenerowej

5. Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami

6. Przez zatoczkę do szkoły – monitorowana zatoczka postojowa.

Projekty „Miękkie”:
1. Nasze Dzieci badamy – Wadom się nie damy;
2. Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą (telemonitoring);

VI BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:
1. Lekki plecak – montaż szafek na książki w szkołach podstawowych na terenie miasta

2. Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni na terenie miasta

Projekty „Miękkie”:
1. Sportowy Bełchatów

VII BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:
1. „Zielone Grocholice”

2. „Przytorze-remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”

3. „Przystosowanie lodowiska Miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”

Projekty „Miękkie”:
1.”Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie ” – wykonano 6 zabiegów na kotach wolno żyjących oraz 55 zabiegów na zwierzętach właścicielskich z podziałem na : 11 kotów, 16 kotek, 6 psów, 22 suki
2. Zdrowie na PLUS (50.000,00 zł)”

W 2022 roku, po odwołaniu stanu pandemii COVID-19, Miasto przystąpiło do realizacji  zadania pn. „Zdrowie na Plus”, W ramach podjętych działań przeprowadzone zostały badania w kierunku wad postawy, osteoporozy oraz badania kardiologiczne, których beneficjentami byli mieszkańcy Bełchatowa – dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy. Obok tego uczestnicy, w ramach konsultacji profilaktycznych, mogli skorzystać z usług dietetyka czy fizjoterapeuty-ortopedy. Ponadto, w utworzonym punkcie NFZ, świadczono pomoc przy założeniu Internetowego Konta Pacjenta oraz udzielano informacji w zakresie darmowego portalu Diety NFZ i aktualnie funkcjonujących programów zdrowotnych, dostępnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zainteresowani mieli również możliwość złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Z nieodpłatnej profilaktyki prozdrowotnej łącznie skorzystało około 450 osób. Zadanie zostało zrealizowane przez organizację pozarządową, tj. Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS, na podstawie złożonej oferty w trybie otwartego konkursu ofert.

VIII BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:

  1. Naukowy Plac Zabaw „Młodzi Odkrywcy” na osiedlu Bińków w Bełchatowie.

2. Siłownia plenerowa „Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością.


Projekty „Miękkie”:

3. Sercański Ośrodek Rodzin

4. Zdrowy Bełchatów na PLUS

Dostosuj ekran