Czas na formularze

JAK WYPEŁNIĆ POPRAWNIE FORMULARZ – KROK PO KROKU

Formularze propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego składają mieszkańcy Bełchatowa.
Każdy, kto ma pomysł może złożyć swój projekt!

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa jest dostępny tutaj (link)

WAŻNE: Pamiętaj, aby zgłoszony przez Ciebie projekt, można było zrealizować w 2024 roku. W przypadku projektu, który wymaga opracowania dokumentacji technicznej lub planu przedsięwzięcia – zarówno dokumentacja/plan, jak i realizacja powinny nastąpić w 2024 roku.

1. Tytuł i rodzaj projektu

Zadbaj o to, aby tytuł projektu nie był opisem tylko konkretnie sprecyzowaną nazwą zadania. Ważne, by był atrakcyjny, prosty i czytelny. Należy wskazać także na rodzaj projektu, tj. „twardy” lub „miękki”.

2. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jeśli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w mieście, musi być on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Bełchatowa – jeśli nie wiesz, czy wybrany przez Ciebie teren jest miejski możesz skontaktować się z Urzędem Miasta. Jeśli projekt ma charakter „okolicznościowy” (impreza, konferencja, wydarzenie itp.) wystarczy, że wskażesz miejsce, gdzie będzie się on odbywał na terenie miasta. WAŻNE: W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można skorzystać z GEOPORTALU BEŁCHATOWA znajdującego się na stronie www.gis.belchatow.pl. Pamiętaj, że projekty „twarde” mogą być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

WAŻNE: W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można skorzystać z GEOPORTALU BEŁCHATOWA.

Pomoc w korzystaniu z aplikacji GEOPORTAL BEŁCHATOWA:

1. Po lewej stronie znajdź zakładkę Warstwy i w Ewidencje ulic i adresów zaznacz Ulice.

2. Rozwiń zakładkę Informacja o gruntach i budynkach i zaznacz Obręby, Działki, Budynki.

3. Odszukaj interesujące Cię miejsce wpisując nazwę ulicy w miejscu Szukaj lub kliknij na łapkę i przesuwając mapę znajdź lokalizację danego miejsca. Następnie przybliż to miejsce – za pomocą lupki ze znakiem + – w celu upewnienia się, że wybrałeś właściwy punkt na mapie. Kliknij na wybrane ostatecznie miejsce i naciśnij prawy przycisk myszy. Zjeżdżając w dół na ostatnią pozycję tj. Informacje o obiekcie – kliknij w to miejsce. Naciskając zakładkę Działki pojawią się dane dotyczące numeru działki oraz jej obrębu – to właśnie te informacje możesz wpisać do formularza.

3. Opis projektu

Opis powinien w prosty sposób mówić o tym, na czym będzie polegał projekt oraz – co najistotniejsze – z jakich działań będzie się składał. 

WAŻNE: Opis powinien składać się z określenia konkretnych działań, jakie miałyby zostać zrealizowane w ramach projektu. Zakres rzeczowy powinien zostać określony właśnie na tym etapie, czyli: ile ławek, koszy powinno zostać zakupionych w ramach wyposażenia jakiegoś miejsca, czy w jakie zabawki chciałbyś, aby został wyposażony zgłoszony przez Ciebie plac zabaw. Jeśli – na etapie oceny merytorycznej – okaże się, że zakres rzeczowy projektu nie został doprecyzowany – skontaktujemy się z Tobą, aby już na tym etapie dokładnie to określić.

Harmonogram – potrzebny przy projekcie „miękkim” Jeśli wybrałeś „projekt miękki” trzeba wypełnić również harmonogram spójny z działaniami wpisanymi w opisie. To ważne, aby konkretne działania miały odzwierciedlenie w czasie. WAŻNE: Jeśli – na etapie oceny merytorycznej – okaże się, że harmonogram nie odzwierciedla konkretnych działań – skontaktujemy się z Tobą, aby już na tym etapie dokładnie to określić.

4. Uzasadnienie 

Wskaż cel jaki ma spełniać Twój projekt dla mieszkańców Bełchatowa. Czy odpowiada on na ich potrzeby, oczekiwania? Czy jest atrakcyjny i unikatowy? A może rozwiązuje ważny problem społeczny? Ważne by projekt zgodny był z kompetencjami i zadaniami gminy. Jeśli nie jest, projekt nie będzie mógł być zrealizowany. Warto zapoznać się z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku lub wejść na stronę bip.belchatow.pl i sprawdzić, czym zajmują się poszczególne wydziały Urzędu Miasta.

5. Beneficjenci projektu

Beneficjenci to osoby, które skorzystają z projektu. Mogą być to „mieszkańcy Bełchatowa”, „młodzież”, „dzieci” itp. Im więcej osób może skorzystać z projektu, tym lepiej. Podnosi to jego rangę, nadając projektowi ogólnomiejski charakter. Ważne, aby wskazać docelową liczbę odbiorców.

6. Szacunkowe koszty projektu

Obliczenie kosztorysu zadania to niewątpliwie istotna kwestia w zakresie jego realizacji. Taka świadomość posiada niewątpliwie każdy, kto dysponuje rodzinnym budżetem i staje przed możliwością dodatkowego zadania. Warto jednak wiedzieć z jakimi kosztami się mierzymy. Ważne jest także to, iż koszt przez nas wskazany to zawsze tylko szacunkowa wartość. Oszacowanie kosztów projektu będzie również zadaniem wydziału wskazanego do sprawdzenia projektu. Oznacza to, że finalnie wartość projektu może zostać podwyższona lub obniżona.

7. Kontakt do pomysłodawców

Podanie imienia, nazwiska i nr pesel pozwoli zweryfikować czy jesteś uprawniony do składania propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego.

FORMULARZ WYPEŁNIONY! GDZIE MOGĘ GO ODDAĆ?

Wypełniony formularz papierowy możesz złożyć do 19 maja 2023 r.: 
– W Wydziale Spraw Społecznych (budynek A, pok. 410) Urzędu Miasta Bełchatowa;
– wysłać tradycyjną pocztą na adres: 

Urząd Miasta Bełchatowa
97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1
tel.: 44 733 51 38
fax: 44 733 51 40 

(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Dostosuj ekran