Category: Projekty BO na rok 2023

Projekty zgłoszone przez mieszkańców Miasta Bełchatowa do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, złożone w terminie do 17.06.2022 zgodnie z Harmonogramem.

Projekty pod głosowanie BOB na rok 2024

Wykaz projektów twardych oraz miękkich poddanych pod głosowanie w dniach 28 sierpnia – 10 września 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 2024

PROJEKTY TWARDE:

 1. Dwie górki zjazdowe po sąsiedzku pn. Z górki, na pazurki, na byle czym.
  Wyłożone igielitem, całoroczne, osiedla Dolnośląskie i Przytorze. II etap z możliwością rozbudowy.

Koszt: 450.000,00 zł

Lokalizacja:

Os. Przytorze: obr. 0016, dz. m. nr 398 oraz 397/1 i 397/2 tj. obecnie wykorzystywana górka w okresie zimowym, po nieczynnej hydroforni, od strony rogu ulic: Paderewskiego i Słowackiego. Os. Dolnośląskie: obr. 0012, dz. m. nr 442/11, tj. obecnie wykorzystywana górka w okresie zimowym, szczyt bl. 225, od strony południowej.

Opis projektu:

Obecnie istniejące górki we wskazanych lokalizacjach na osiedlach Przytorze i Dolnośląskie, po przebudowie i budowie torów jazdy, zostaną wyłożone igielitem, tj. specjalną, sztuczną nawierzchnią umożliwiającą korzystanie mieszkańcom okolicznych osiedli, szczególnie dzieciom i młodzieży, ze zjazdów „na byle czym” przez cały rok, niezależnie od pory roku. Na szczyt górek będą prowadziły szerokie schody z obu stron, otoczenie zostanie uporządkowane, doświetlone i zyska na wyglądzie. Obecne zmiany klimatyczne powodują, że zimy są krótsze i bezśnieżne, więc obie górki są eksploatowane tylko w okresie gdy spadnie wystarczająca ilość śniegu. Natomiast przez kolejne miesiące roku są tylko zielonymi wzniesieniami na osiedlach. Takich górek zjazdowych, wyłożonych igielitem, jeszcze nie posiadają inne bełchatowskie osiedla. Po przebudowie i obłożeniu stoku igielitem staną się atrakcyjną formą spędzania czasu przez Bełchatowian na świeżym powietrzu, a osiedla zyskają na atrakcyjności do zamieszkiwania. Wykaz prac:

 1. Wytyczenie miejsca do startu na szczycie górek, ukształtowanie, wyrównanie, wyłożenie podłoża.
 2. os. Przytorze: wzmocnienie, zabezpieczenie wejścia do nieczynnej hydroforni, zdemontowanie zbędnych elementów betonowych i stalowych, pomalowanie betonu z motywem bajek.
 3. Nawiezienie ziemi oraz podniesienie terenu górek do zjazdu, aby uzyskać bardziej strome, tym samym najlepsze parametry zjazdowe.
 4. Wytyczenie torów, bezpiecznych, możliwie jak najszerszych oraz długich zjazdów wraz ze strefą wyhamowania przy zachowaniu „naturalnego wyglądu górki”.
 5. Wytyczenie miejsca zjazdu dla małych dzieci, np. 15 metrów.
 6. Wybudowanie dwóch wejść/zejść, naturalnie wyglądających schodów o łagodnych, szerokich stopniach, umocnienie ziemi np. podkładami kolejowymi, zamontowanie poręczy z grubych sznurów żeglarskich – w projekcie jak najmniej stali i betonu.
 7. Zabezpieczenie wytyczonego stoku, przez nawiezienie tłucznia zagęszczonego, a następnie wyłożenie geowłókniną tras pod igielit.
 8. Montaż i umocnienie igielitu na trasach zjazdowych, w kolorach uzgodnionych z wykonawcą np. zielony z elementami pomarańczowego.
 9. Wykonanie zabezpieczeń bocznych oraz rynny ziemnej.
 10. Inne zabezpieczenia, np. przed upadkiem z wysoka od strony chodnika czy bloku, wg. potrzeb.
 11. Montaż 4 ławek i 2 koszy na śmieci.
 12. Doświetlenie.
 13. Zamontowanie regulaminu.

2. Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim

Koszt: 350.000,00 zł

Lokalizacja: os. Olsztyńskie, ul. Kujawska działka numer 307.11 obwód 05.

Opis projektu:

Tężnia powinna być zaprojektowana według standardów dla tężni już funkcjonujących na terenie miasta. Obiekt tężni jako wiata wolnostojąca na obrysie sześcioboku. Powierzchnia zabudowy płyty żelbetowej ok. 40m2, powierzchnia zabudowy tężni solankowej ok. 35m2, kubatura ok. 130m2, wys. 6m, szer. 9m. Elementy dodatkowe: oświetlenie, ławki parkowe 6 szt, tablica informacyjna, kosz betonowy. Tężnia solankowa zlokalizowana na terenie osiedla Olsztyńskiego będzie doskonałym uzupełnieniem terenu północnej części miasta. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystywane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Mikroklimat taki wytwarzany jest w skutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza co powoduje intensywne parowanie, a rozbijane cząsteczki solanki sprzyjają także hydrojonizacji.

3. Ekologiczny Park dla psów

Koszt: 300.000,00 zł

Lokalizacja: Obręb 9 działki nr 677/3 i 677/4

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bełchatowa, którzy są właścicielami psów. Celem jest stworzenie warunków do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i przeciwdziałanie zjawisku zanieczyszczenia miasta psimi odchodami. Ponadto Inicjatywa ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności utrzymywania porządku, przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przełamywanie bariery psychologicznej w kwestii sprzątania po swoich psach. Projekt przewiduje wykonanie ekologicznego wybiegu dla psów, służącego psiakom i ich opiekunom. Zakłada podział wybiegu na tzw. strefę wolną i strefę z ekologicznymi przeszkodami, oddzieloną bezpiecznym płotkiem sztachetowym. Cały wybieg ma zostać ogrodzony oraz wyposażony w śluzę wejściową, gdzie psy będą mogły się uspokoić, wyciszyć. Na placu znajdziemy ekologiczne przeszkody takie jak: płotki, równoważnie, pochylnie, przeskoki, tunele a także kosze na psie odchody i elementy małej architektury. Urządzenia zostaną wykonane z ekologicznego materiału (Ecowood – podlegający recyklingowi przez co chroni środowisko) tworzywa sztucznego nie wymagającego konserwacji, malowania czy impregnacji. Dzięki temu urządzenia są bezpieczne dla psiaków (nie posiadają drzazg jak drewno oraz nie nagrzewają się jak metal) Urządzenia posiadają atest PZH w Warszawie.

4. Tężnia pod lipą

Koszt: 320.000,00 zł

Lokalizacja: Skwer przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Grocholicach. Obręb 19, działka nr 18.

Opis projektu:

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie na terenie skweru/parku przy kościele w Grocholicach. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami lub gałązkami śliwy, po których spływa solanka. Solanka rozpryskuje się na gałązkach, paruje na słońcu a bryza porusza się z wiatrem. Poprzez rozbijanie kropel ociekającej solanki, tężnia wytwarza specyficzny mikroklimat, sprzyjający zdrowiu i relaksowi. Wybudowana tężnia będzie służyć wszystkim mieszkańcom: dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Zważywszy na najczęściej występujące choroby układu oddechowego oraz krążenia, tężnia będzie świetnym antidotum na choroby cywilizacyjne XXI wieku. Zadanie ma obejmować zamontowanie tężni z fundamentem, zbiornikiem i solanką wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, ławeczek dla potencjalnych korzystających, zagospodarowanie terenu wokół tężni wraz z alejkami i ułożeniem podłoża. Tężnia solankowa to element walki ze smogiem i dużym zanieczyszczeniem powietrza, unikatowe miejsce wyciszenia, które integruje społeczność, poprawia jakość zdrowia i życia. Wytwarzany w tężni aerozol będzie pozytywnie wpływał na samopoczucie, zdrowie górnych dróg oddechowych i poprawę zdrowia wśród osób z alergiami, układu krążenia. Naturalne inhalacje wzmacniają system immunologiczny organizmu. Projekt ma na celu zaproponowanie dla wszystkich miejsca relaksu, wyciszenia, gdzie będą mogli skorzystać z naturalnych inhalacji zdrowotnych w plenerze, w otoczeniu zieleni drzew, co przełoży się na lepsze samopoczucie i stanie się miejscem spotkań potencjalnych beneficjentów zadania.

5. Sensoryczny plac zabaw

Koszt: 191.000,00 zł

Lokalizacja: Działka obręb 1.0010-10, nr 614/42 – os. Okrzei (północna część tej działki)

Opis projektu:

Priorytetem zadania jest urządzenie ogólnodostępnego, sensorycznego placu zabaw, którego celem będzie wszechstronna stymulacja dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proponowany projekt zakłada budowę placu zabaw z urządzeniami do zabaw na osiedlu Okrzei, niedaleko przedszkola integracyjnego oraz szkoły podstawowej. W tym miejscu znajduje się trawnik z funkcją boiska do siatkówki, który można przearanżować i zyskać dodatkową funkcję rekreacji dla najmłodszych mieszkańców Bełchatowa. Pod tę inwestycję część działki należy utwardzić i przygotować pod montaż urządzeń zabawowych. Nawierzchnia na placu może być sztuczna, gumowa lub piaskowa. Wszystkie urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa oraz posiadać tzw. strefę bezpieczeństwa, czyli wolną przestrzeń wokół każdego urządzenia. Plac zostanie również oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Integracja sensoryczna to zachodzący w układzie nerwowym proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrok, słuch, dotyk, pochodzących z ruchu i grawitacji, węch, smak) które docierają do człowieka. Pozwala on prawidłowo interpretować bodźce zmysłowe, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa oraz myślowa). Proces budowania integracji sensorycznej zaczyna się w okresie płodowym, najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych 3 latach życia i trwa do ok. 7 r. ż. Niezwykle ważne jest stymulowanie integracji sensorycznej
i dodatkowe wspieranie rozwoju młodych ludzi. Zaburzenia integracji sensorycznej są w ostatnich latach coraz częściej diagnozowane wśród dziec,i co przekłada się na konieczność wzmożonej pracy w tym zakresie z najmłodszymi. Wykaz prac:

 1. Opracowanie mapy oraz projektu
 2. Przygotowanie podłoża
 3. Przygotowanie nawierzchni
 4. Montaż urządzeń do zabawy oraz tych ogólnodostępnych
 5. Montaż ławek i koszy na śmieci
 6. Nasadzenia zieleni
 7. Oświetlenie
 8. Ogrodzenie placu
 9. Zamontowanie regulaminu

6. NOWA ZOŚKA. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZOSIA Okrzei/Słoneczna przy ul. Kopeckiego

Koszt: 450.000,00 zł

Lokalizacja: Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kopeckiego w Bełchatowie. Teren działek należących do miasta o nr od 192/3 do 203/3

Opis projektu:

Zadanie będzie polegało na modernizacji, odbudowie i poprawie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZOSIA przy ul. Kopeckiego. Kompleks ten został oddany do użytku 10 lat temu i wymaga gruntownej odnowy i modernizacji. Ze względu na ogromną popularność wśród mieszkańców miasta, jest on już mocno wyeksploatowany i część infrastruktury nie nadaje się do użytku. Korzystają z niego bełchatowianie w każdym wieku. Kompleks zapewnia szerokie spektrum aktywności: od koszykówki, poprzez siatkówkę i siłownię, po gry i zabawy z najmłodszymi na placu zabaw. Niestety stopień ich zużycia, a w niektórych przypadkach dewastacji urządzeń, uniemożliwia bezpieczne ich użytkowanie. Inwestycja w modernizację i odnowienie kompleksu zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu właśnie w tym miejscu. Dodatkowym atutem są nowo zagospodarowane tereny zielone wzdłuż Rakówki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Cały obiekt wymaga modernizacji i odbudowy, co będzie się wiązało z następującymi działaniami: inwentaryzacja infrastruktury kompleksu i ocena stanu jej użyteczności, opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury podlegającej odbudowie i modernizacji, odbudowa i naprawa ścieżek i chodników na terenie kompleksu, renowacja placu zabaw – wymiana podłoża, naprawa/modernizacja istniejących urządzeń, naprawa/modernizacja urządzeń siłowni zewnętrznej, budowa/naprawa oświetlenia.

7. Budowa chodnika na os. Żołnierzy POW, pomiędzy blokami nr 8 i 16 wraz z dokumentacją techniczną

Koszt: 30.000,00 zł

Lokalizacja: Działka nr 174/2, obręb 10, os. Żołnierzy POW

Opis projektu:

Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej dla mieszkańców osiedla Żołnierzy POW (w szczególności bloków 8 i 16, ale nie tylko). Osiedle Żołnierzy POW jest osiedlem wielorodzinnym składającym się w większości z 10-piętrowych wieżowców (w pobliżu zakładanego projektu znajdują się również wieżowce nr 12 i 15). Budowa ta przysłuży się mieszkańcom w następujący sposób: zapewni bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu, w tym dzieciom i seniorom, gdyż w niniejszej lokalizacji znajduje się plac zabaw. Chodnik uporządkuje ruch a piesi nie będą niszczyli przyległego terenu zielonego. Należy przyjąć, że planowana inwestycja będzie miała długość ok. 50 metrów i szerokość 1,3-1,5 metra (inwestycja usytuowana byłaby pomiędzy placem zabaw – od altany śmietnikowej przy bloku nr 8, a zatoką parkingową i jezdnią, tzw. drogą wewnętrzną). Preferowanym materiałem przy budowie chodnika byłaby kostka brukowa wraz z obrzeżami, przyjazna pieszym, osobom poruszającym się na hulajnogach czy wózkach.

PROJEKTY MIĘKKIE:

8. Bełchatowska Akademia Liderów

Koszt: 38.500,00 zł

Lokalizacja: Ciekawe miejsca w Bełchatowie do prowadzenia zajęć warsztatowych i terenowych np. MCK Giganty Mocy, MCK Gwarek, Muzeum Regionalne w Bełchatowie, tereny zielone.

Opis projektu:

Bełchatowska Akademia Liderów ma na celu wyłonienie i przygotowanie 50 liderów młodzieżowych, którzy poprzez zorganizowane szkolenia zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędną do aktywności w środowisku lokalnym oraz do pracy w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych i życia publicznego, w tym w sektorze NGO. Podejście interdyscyplinarne projektu pozwoli przygotować kompetentnych liderów młodzieżowych, którzy poprzez swoje działania będą wpływać na świadomość społeczną oraz aktywnie włączą się w sprawy publiczne w swoich środowiskach. Istotnym elementem projektu jest przygotowanie liderów różnych szczebli, zaangażowanie w pracę społeczną i działanie w organizacjach pozarządowych. Bełchatowska Akademia Liderów jest odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na wolontariuszy i ich pracę. Jest działaniem na rzecz wzmocnienia sektora obywatelskiego, pobudzenia aktywności obywatelskiej, zwiększenia zaufania między ludźmi i rozwijania umiejętności współpracy. Chcemy budować postawy obywatelskie wśród młodzieży, wspierać wolontariat młodzieży, jak również aktywizować młodzież do przygotowywania i przeprowadzania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych w formie zorganizowanej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi bądź w grupach nieformalnych. Włączając w działania młodzież chcemy, aby byli oni pełnymi, aktywnymi uczestnikami projektu. Innowacyjny charakter projektu przejawiać się będzie w połączeniu szkoleń teoretycznych z praktycznym aspektem działań. Poprzez ciekawą formę zajęć warsztatowych oraz propozycję włączenia uczestników w działania na rzecz społeczności lokalnych chcemy tworzyć nową jakość pracy społecznej, pracy wolontariackiej. Bełchatowska Akademia Liderów jest wyzwaniem dla młodych, szansą dla społeczności lokalnych w Polsce a także budulcem świadomych, aktywnych obywateli naszego kraju. W ramach projektu zakłada się działania: rekrutacja uczestników oraz cykl szkoleń dla młodzieżowych liderów/animatorów. Szkolenia będą miały charakter interdyscyplinarny, wśród tematów m.in.: motywacja, konflikty, twórcze myślenie, zarządzanie czasem, projekty, negocjacje, komunikacja. Cykl szkoleniowy będzie realizowany w systemie weekendowym, w postaci cyklicznych spotkań o charakterze wykładowo-warsztatowym. W polskich miastach i miasteczkach  żyje wielu młodych ludzi. Ludzie ci, za kilka lat będą decydować o przyszłości swoich społeczności, reprezentować je na szerszym forum, wprowadzać zmiany i ulepszenia. Aktywność obywatelska w sprawach publicznych zaczyna się od najmłodszych lat poprzez zaszczepienie w świadomości młodych obywateli ich wartości w życiu społeczności lokalnych, regionalnych czy kraju. Warto już dziś wesprzeć rozwój tych młodych liderów, obywateli. Funkcjonowanie społeczności na poziomie lokalnym opiera się na aktywności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, a w szczególności młodych wolontariuszy skupionych przy ww. instytucjach. Od ich aktywności i dobrego przygotowania zależy skuteczność oddziaływań danej organizacji, zaangażowanie obywatelskie w sprawy publiczne. Przygotowanie grupy młodzieży do pełnienia funkcji liderskich na poziomie lokalnym gwarantuje powstanie zaplecza do działania grup młodzieżowych aktywnie działających na rzecz społeczności, profesjonalnie funkcjonujących organizacji czy grup nieformalnych. Pytanie: „Jak sprawić, aby ludziom chciało się chcieć?” stanowi naczelne wyzwanie dla liderów i instytucji działających w lokalnym środowisku.

9. Zdrowy Bełchatów na PLUS

Koszt: 50.000,00 zł

Lokalizacja: Szkoły Podstawowe, OSP, inne miejsca ogólnodostępne na terenie miasta Bełchatowa.

Opis projektu: Projekt polega na wykupieniu usługi polegającej na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców. Badania w zakresie poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia oraz drożności żył. Przewiduje się kilka etapów: ogólny (konsultacje lekarzy szczególnie kardiologów, fizjoterapeuty oraz analiza wyników badań), drugi etap (ewentualne szczegółowe badania kardiologiczne dot. drożności żył lub inne) następnie przeprowadzenie szkolenia i udzielenie informacji dla osób z problemami dotyczących dalszego diagnozowania i leczenia. Kolejno badania dotyczące osteoporozy i działania rehabilitacyjne czy terapeutyczne. Szczególnie po okresie covidowym choroby układu naczyniowego, zawał serca, seryjny zabójca cywilizowanego świata. Celem projektu jest wyeliminowanie takich zagrożeń. W latach obecnych nastąpi 30% wzrost zachorowalności na udary. W 80% przypadków udar mózgu jest związany z występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, zaburzeń gospodarki lipidowej, nikotynizmu. Przeprowadzenie takich badań może pomóc we wcześniejszym wykryciu problemów i wyeliminować przykre dla człowieka komplikacje, a co najważniejsze uratować życie, szczególnie po okresie pandemii. Badania osteoporozy cieszą się ogromną popularnością, wśród mieszkańców jest duże zapotrzebowanie na takie usługi.

Dostosuj ekran