Wyniki weryfikacji projektów

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa

Projekt nr 1

PRZYTORZE – remont, rozbudowa i ogrodzenie PLACU ZABAW – TWARDY

Szacunkowy koszt: 290.000,00 zł

Opis projektu: Wnioskujemy o:

– ogrodzenie placu zabaw, które zapewni dzieciom bezpieczeństwo (plac zabaw sąsiaduje z ruchliwą drogą osiedlową) i zabezpieczy przed psami;

– demontaż starych, spróchniałych ławek i montaż nowych w większej ilości (minimum 10 szt.);

– nasadzenia świerków wokół placu dających cień i zdrowy mikroklimat;

– przeniesienie huśtawek poza piaskownice (osoby huśtające się stwarzają zagrożenie dla bawiących się w piaskownicy dzieci) i montaż 2 nowych huśtawek dla dzieci w wieku 1-3 (koszykowych);

– budowę nowych obiektów do zabawy, wraz z miękkim podłożem w miejscu zaznaczonym na grafice w załączniku np. bocianie gniazdo, zjeżdżalnie, trampoliny;

– wymianę belek (spróchniałe i niepełne) oddzielających piaskownicę od zieleni;

– pomalowanie istniejącego toru wspinaczkowego;

– oświetlenie w/w placu zabaw.

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Paderewskiego, nr działki 438/140

Projekt nr 2

Przystosowanie lodowiska Miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim – TWARDY

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł

Opis projektu: Lodowisko Miejskie w sezonie letnim jest nie wykorzystane. Po rozmrożeniu lodowiska zostaje piasek, którego w żaden sposób nie można wykorzystać. Składając ten wniosek chciałbym żeby w miejsce powierzchni piaskowej został wylany specjalny gładki beton, który umożliwi jazdę na rolkach i wrotkach. W betonie zostałyby zamontowane specjalne rurki, które w sezonie zimowym umożliwiałyby mrożenie lodowiska. Nadmieniam, że w naszym mieście nie ma takiego obiektu lub miejsca, gdzie amatorzy rolek i wrotek mogliby uczyć się jeździć i jeździć nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych. Po przystosowaniu lodowiska do jazdy na rolkach i wrotkach można będzie organizować tzw. ślizgawki na rolkach i wrotkach dla dzieci i młodzieży, organizować warsztaty w tych sportach. Jak wynika z mojej obserwacji bardzo dużo osób jeździ na rolkach i wrotkach a nie mają stałego miejsca przystosowanego do tego jeżdżą ścieżkami rowerowymi, ulicami, chodnikami. Nadmieniam, że w Bełchatowie powstała sekcja hokeja na rolkach, którą jest duże zainteresowanie tylko na razie nie ma miejsca, gdzie mogły by odgrywać się profesjonalne treningi.

Lokalizacja: Lodowisko Miejskie ul. Edwardów 5

Projekt nr 3

PLAC ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA OSIEDLU BUDOWLANYCH OBOK BLOKU 10 i 12- TWARDY

Szacunkowy koszt: 350.000,00 zł

Opis projektu: Demontaż starego placu zabaw wraz z ogrodzeniem ze względu na zły stan techniczny.

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej od podstaw:

1. Zmiana nawierzchni na syntetyczną (obecnie jest piasek)

2. Podział placu zabaw na 2 strefy:

* Dla dzieci młodszych – huśtawki tradycyjne, bocianie gniazdo, huśtawki wahadłowe, trampolinę ziemną, piaskownicę, karuzelę, bujaki i zabawki na sprężynie, zestaw zabawowy dla młodszych dzieci ze zjeżdżalniami.
* Dla dzieci starszych – huśtawki, elementy wspinaczki, zjazd linowy tyrolka, zestaw zabawowy maxi.

3. Budowa siłowni zewnętrznej – podciąg, wyciąg, krzesło, jeździec, biegacz, prasa nożna, twister. Montaż stojaków na rowery. Montaż ławek (min. 5 szt.), koszy na śmieci. Wszystkie elementy placu powinny mieć atest, bezpieczne dla bawiących się tam dzieci. Plac powinien być ogrodzony. Powinna znajdować się na nim tablica z regulaminem, tablica z zakazem wprowadzania zwierząt. Zamontowanie latarni w celu doświetlenia placu zabaw.

Lokalizacja: os. Budowlanych obok bloku 10 i 12 (działki nr: 777, 778/6, 779 /14 ob. 9)

Projekt nr 4

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS. BUDOWLANYCH – „COLOR KIDS” – TWARDY

Szacunkowy koszt: 350.000,00 zł

Opis projektu: Projekt ten zakłada stworzenie nowego placu zabaw w miejscu istniejącego o żywych kolorach z elementem przypominającym dziecięcą zabawkę.

Wykonanie:

1. Demontaż istniejących urządzeń oraz usunięcie piasku z placu zabaw.

2. Wykonanie placu zabaw z urządzeniami na bezpiecznym podłożu – płyty gumowe różnokolorowe:

– zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżą i elementami wspinaczki,

– huśtawka dwuosobowa,

– huśtawka bocianie gniazdo,

– karuzela tarczowa z siedziskami,

– trampolina,

– ławki i kosze na śmieci (wg zapotrzebowania),

– piaskownica dla najmłodszych.

3. Wykonanie niskiego ogrodzenia terenu placu zabaw.

4. Doświetlenie terenu placu zabaw.

5. Postawienie tablicy informacyjnej „Regulamin placu zabaw”.

Lokalizacja: OBRĘB09, NR DZIAŁKEK: 684, 683/1,

OS. BUDOWLANYCH PRZY BLOKU NR 7 i 8, 97-400 BEŁCHATÓW

Projekt nr 5

Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie – MIĘKKI

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji (kastracji) i chipowania psów i kotów właścicielskich, a także kotów wolno żyjących, we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Bełchatowa.
Zabieg powinien objąć:

– ocenę stanu zdrowia zwierzęcia przed zabiegiem, w tym badanie krwi w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki,

– drobne leczenie w przypadku kotów wolno żyjących,

– wykonanie zabiegu kastracji (kastracja, czyli zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu gonad. W przypadku kocurków polega na usunięciu jąder, a u kotek – wycięciu jajników i macicy.),

– założenie szwów rozpuszczalnych,

– zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia się z narkozy,

– podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu, leku przeciwbólowego,

– wszczepienie chipa i zarejestrowanie go w międzynarodowej bazie zwierząt safe animal.

Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno – informacyjną mającą na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Bełchatów, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg kastracji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpienia zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych utrzymanie schronisk. Akcja może być przeprowadzana za pomocą mediów społecznościowych, za pośrednictwem lokalnych organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt.

Lokalizacja: Przychodnie weterynaryjne na terenie miasta Bełchatów.

Projekt nr 6

Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj” w sprzęt do ćwiczeń – TWARDY

Szacunkowy koszt: 10.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu do ćwiczeń dla seniorów w celu doposażenia Cafe Senior „Raj”. Zakupy powinny obejmować:
1) Orbitrek – 1 szt.
2) Platforma wibracyjna z uchwytem – 1 szt.
3) Gumowe duże piłki do ćwiczeń – 10 szt.
4) Gumy do ćwiczeń – 10 szt.
5) Dyski sensoryczne – 20 szt.
6) Hantle do pilatesu 2 kg – 20 szt. (10 par)
7) Hantle do pilatesu 1,5 kg – 20 szt. (10 par)
8) Duoball 12 cm – 20 szt.

Lokalizacja: CAS Cafe Senior „Raj”, ul. Energetyków 6, 97-400 Bełchatów

Projekt nr 7

ARTYSTYCZNY BEŁCHATÓW – MIĘKKI

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt przewiduje przygotowanie i zaprezentowanie szerokiej publiczności lokalnej od marca do grudnia 1. koncertu muzycznego, zorganizowanie od kwietnia do października 1. festynu; w okresie od lutego do grudnia 1. biesiady międzypokoleniowej integrującej mieszkańców Bełchatowa i Grocholic: od marca do listopada 1. wystawy okolicznościowo/tematycznej oraz w okresie od stycznia do grudnia 2. uroczystości rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. Ponadto zorganizowanie w terminie od lutego do grudnia 1. profesjonalnego warsztatu wokalno-teatralno-taneczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży artystycznie utalentowanych, poprowadzonego przez wykwalifikowanych wykładowców. Pozwolą one rozwijać i szlifować indywidualne zdolności i predyspozycje, a także prezentować je publiczności oraz 1. wyjazdu krajoznawczo-kulturalnego w okresie od stycznia do grudnia. Opracowanie 1. publikacji o tematyce lokalnej w terminie od stycznia do grudnia.
W ramach projektu opracowana zostanie publikacja o tematyce lokalnej. Projekt zakłada zaktywizowanie społeczności, skłonienie do wyjścia z domów, do integrowania się, wspólnego biesiadowania, śpiewania oraz wspólnej zabawy, która pozwala ludziom się poznawać, wymieniać poglądy.

Lokalizacja: MCK, Osiedla i dzielnice Miasta Bełchatowa

Projekt nr 8

Zielone Grocholice – TWARDY

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł

Projekt ma na celu rewitalizację obszarów zielonych na terenie Parku Józefa Markiewicza, Zielone skwery przy kościele p.w. Wszystkich Świętych oraz parku przy ul. Tkackej w Bełchatowie-Grocholicach.

 1. W ramach projektu w Parku imienia Józefa Markiewicza zostaną przeprowadzone:
  * nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych oraz przycięcie i kosmetyka rosnących już drzew, krzewów;
  * wykonanie oświetlenia terenu parku; wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia;
  * przyłącza elektryczne celem doprowadzenia prądu do estrady;
  * wymiana na większą altanki ze sceny; wymiana desek w istniejących ławkach, zamontowanie dodatkowych ławek (10 sztuk) oraz zakup ławo-stołów (15 sztuk);
  * wymiana koszy na śmieci;
  * plac rekreacyjno-sportowy: urządzenia siłowni na powietrzu, urządzenia placu zabaw oraz mini boiska do koszykówki; zamontowane stojaki na rowery;
 2. Na terenie skweru północnego przy kościele:
  * zagospodarowanie terenu zieleni, odnowienie istniejących nasadzeń; zainstalowanie dodatkowych źródeł światła na istniejących słupach;
  * poprawienie stanu istniejących nasadzeń;
  * nasadzenia drzew, roślin, kwiatów; ustawienie donic z kwiatami; zamontowanie monitoringu.

3. W parku przy ul. Tkackiej:

* wykonanie kolejnych elementów placu zabaw dla dzieci starszych;
* renowacja istniejących elementów i tablic;
*
wytyczenie nowych ścieżek na niezagospodarowanej części;
* wykonanie oświetlenia parku;
* dostawienie ławek wzdłuż nowych ścieżek oraz w okolicy urządzeń placu zabaw (10 szt.);
* przycięcia i kosmetyka istniejącej zieleni oraz zaplanowanie nowych nasadzeń;
* zamontowanie przy placu zabaw potrzebnych stojaków na rowery.

Projekt nr 9

GROCHOLICE Łączymy Pokolenia – MIĘKKI

Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu: Projekt „GROCHOLICE – Łączymy pokolenia” to projekt skierowany do dzieci, młodzieży jak również starszego pokolenia. Jest to forma aktywizowania społeczeństwa na rzecz rozwoju „Małej Ojczyzny”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Miasta Bełchatowa. Odkrywanie tradycji i historii przekazywanej przez bezpośrednich świadków wydarzeń uczy młodzież szacunku do Ojczyzny, wartości uniwersalnych oraz tolerancji dla innych ludzi. Jednocześnie proponowana aktywność ruchowa jest elementem propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów i używek. Mają temu służyć m.in. cykl spotkań sportowo – rekreacyjnych, Nordic Walking, zajęcia ruchowe na Orliku i sali gimnastycznej. Na każdym etapie swego rozwoju człowiek podejmuje zadania korzystając z pomocy osób młodszych, rówieśników i osób starszych. Wspólne rodzinne festyny organizowane wspólnie z OSP w Bełchatowie – Grocholicach pozwalają na skuteczną integrację społeczeństwa. Dla mieszkańców Bełchatowa zostanie zorganizowane dwie wycieczki przybliżające historię naszego kraju. Tak jak każdego roku zorganizowany zostanie koncert bełchatowskiej młodzieży przybliżającej twórczość polskich artystów. Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowane będzie prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie historii Grocholic.

W ramach całego projektu zorganizowane zostaną:

1. Zajęcia sportowe dla dzieci i turniej piłki nożnej

2. Rajd rowerowy

3. Festyn rodzinny

4. Warsztaty plastyczne

5. Zdrowa niedziela w Grocholicach

6. Warsztaty kulinarne

7. Wycieczka jednodniowa do miejsc związanych z historią Polski dla100 osób

8. Koncert bełchatowskiej młodzieży

9. Prowadzenie badań i dokumentacji w zakresie historii Grocholic

Lokalizacja: Teren Miasta Bełchatowa, szczególnie dzielnica Grocholice (SP nr 5
w Bełchatowie – orlik; Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie; park miejski im. Józefa Markiewicza w Bełchatowie, tereny OSP w Bełchatowie – Grocholicach)

Projekt nr 10

Zdrowie na PLUS – MIĘKKI

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt polega na objęciu:

1. Badaniami wad postawy i zasady profilaktyki dla bełchatowskich dzieci – 350 osób.

2. Badania kardiologiczne i zasady profilaktyki dla bełchatowskich seniorów – 400 osób.

3. Badania zagrożeniem osteoporozą (badanie densytometrii) i zasady profilaktyki dla bełchatowskich seniorów – 150 osób.

Projekt zakłada wykupienie usługi badania w trzech wyżej wymienionych obszarach i objęcie badaniami jak największej ilości mieszkańców Bełchatowa oczywiście w zależności od kosztów tych usług.

Lokalizacja: Miasto Bełchatów

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa wraz z uzasadnieniem

Projekt nr 1

Plac zabaw „Wesołe podwórko” – Twardy

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje kompleksową budowę placu zabaw oraz demontaż istniejącej piaskownicy. Plac zabaw powinien uwzględniać potrzeby małych oraz dużych dzieci. Powinien zawierać: większy zestaw zabawowy (z małą oraz większą zjeżdżalnią), karuzelę, huśtawkę potrójną z „bocianim gniazdem” oraz siedziskiem koszykowym, huśtawkę wagową, trampolinę ziemną, bujaki sprężynowe, pojazd oraz domek wolnostojący (np. lokomotywa, wóz strażacki, itp.), ścieżkę zdrowia oraz piaskownicę. Wszystkie zabawki powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Plac zabaw powinien być zaopatrzony w ławki z oparciem dla opiekunów (np. 7 szt.) oraz kosze na śmieci 2 szt. Nawierzchnia placu zabaw powinna być wykonana z kolorowego syntetycznego materiału, która amortyzuje ewentualne upadki ale jest również wytrzymała. Należy również uwzględnić drogi dojścia do placu zabaw oraz posadzenie około 10 drzew, by stworzyły one w przyszłości zacienione miejsce, a także postawienie regulaminu korzystania z urządzeń.

Lokalizacja: os. Dolnośląskie, między blokami 143, 144 a 147 numer działki 377/3

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, projekt zadania zgłoszonego do BOB powinien w przypadku zadania „twardego” zakładać jego realizację na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych. Tymczasem teren wskazany przez projektodawcę objęty jest częściowo zwrotem nieruchomości. Ponadto na wskazanym terenie, część mieszkańców wnioskowało o parking, z uwagi deficyt miejsc parkingowych na tym obszarze.

Projekt nr 2

BUTELKOMAT – CZYSTE MIASTO – TWARDY

Szacunkowy koszt: około 64.500,00 zł netto

Opis projektu:

1. Zakup urządzenia skupującego plastikowe butelki.

2. Ustawienie urządzenia w przestrzeni publicznej.

3. Propagowanie i zachęcanie (promocja) do korzystania z tego urządzenia, np. informacje na stronie internetowej, w lokalnych mediach.

Lokalizacja: Plac Narutowicza

Uzasadnienie:

Kwestia zasad funkcjonowania butelkomatów nie została do tej pory uregulowana w obowiązujących przepisach prawa w Polsce. Urządzenia te nie pełnią funkcji typowych pojemników do gromadzenia odpadów. System kaucyjny jest słabo rozwinięty, a dodatkowo brak jest wytycznych, co do finansowania takiego systemu. Ponadto koszt butelkomatu, który spełniałby warunek ogólnodostępności znacznie przewyższa szacunkową wartość podaną przez projektodawcę. Należy pamiętać o dodatkowych kosztach eksploatacji urządzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Projekt nr 3

Nasz POCIĄG do zdrowia” budowa strefy sportu i rekreacji dla mieszkańców Bełchatowa na osiedlu Przytorze – TWARDY

Szacunkowy koszt: 700.000,00 zł

Opis projektu: Projekt na celu budowę i aranżację otwartej przestrzeni aktywności fizycznej dedykowanej dla mieszkańców osiedla Przytorze. Zakładamy, że na działce miejskiej, zostanie wybudowana siłownia plenerowa dwu tematyczna, tj. z urządzeniami do ćwiczeń siłowych dla uczestników od 14 roku życia oraz Strefa do Samodzielnej Rehabilitacji dla seniorów i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Zaplanowaliśmy również atrakcje dla dzieci i młodzieży. Projekt zakłada również rewitalizację terenu działki, wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych, zasianie trawnika, wytypowanie odpowiedniego podłoża, doświetlenie terenu oraz zamontowanie kamer monitoringu miejskiego. Przewidziano również montaż ławeczek miejskich z oparciem oraz koszy na śmieci, stojaków wielostanowiskowych na rowery oraz regulamin na pylonie. Przewidzieliśmy również zamontowanie ławki i przewijarka dla niemowląt i małych dzieci. W przyszłości, wszystkie urządzenia jakie zostaną zamontowane muszą posiadać atesty bezpieczeństwa Polskiej Normy oraz co najmniej 3-5 letnia gwarancję producenta.
Elementy siłowni napowietrznej, wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń:
1 -* orbitrek + biegacz podwójny na pylonie, 2 – atlas duży do ćwiczeń całego ciała na pylonie, 3 – narty na pylonie, 4 – wioślarz podwójny na pylonie, 5 – motyl
i wyciskanie siedząc na pylonie, 6 – ławka i prostownik pleców na pylonie. 7 – twister i steper.

Elementy urządzeń strefy rehabilitacji i relaksu przystosowane dla seniorów i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • Urządzenie: rower, ręce i nogi + sztanga na słupie, 2- trenażer fit + wyciąg, 3- ławka z młynkiem – zestaw podwójny, 4- koła Tai Chi – duże i małe – zestaw podwójny, Nowością w tych urządzeniach są składane siedzenia, tak aby można było ćwiczyć siedząc na wózku inwalidzkim.


Strefa aktywności dla dzieci i młodzieży to:

 • Zestaw trampolin chodnikowych p n. „Żaba” lub „Kangur”, to mały park trampolin od 8 do 10 szt. dla chętnych pozwalający na skoki z jednej trampoliny na drugą. Z trampolin będą mogły korzystać dzieci, młodzież i dorośli o wadze do 100 kg.
 • Mini park linowy z tyrolką – siodełkiem oraz Most Przygoda – „Ruchome Talerzyki” długość toru to ok. 30- 40 m. Naturalne ukształtowanie działki sprzyja projektowi, na niej powstanie bezpieczny zestaw zabawowy tj. jedna ze stacji znajduje się na wzniesieniu, zaś następne stacje oraz ruchome talerze na linach, na wyżej położonej płaszczyźnie. Przeznaczone dla dzieci od 5 do 14 lat.
 • Wykonanie projektu technicznego oraz wydzielenie miejsca w celu zamontowania kurtyny wodnej do rozpylania w okresie upalnego lata.

Lokalizacja: Dz. 16-409 (w sąsiedztwie SP 13)

Uzasadnienie:

Realizacja tak rozbudowanego projektu znacznie podniesie koszty (i tak już bardzo wysokie) bieżącego utrzymania elementów małej architektury. Ponadto projekt zadania zgłoszonego do BOB nie spełnia kryterium zapisanego w § 7 pkt. 1 Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż realizacja zadania nie zostanie zamknięta
w ramach jednego roku budżetowego.

Projekt nr 4

Poprawa stanu i adaptacja bazy sportowej do celów treningowych
i rekreacyjnych – budujemy przyszłość dla sportów walki –
TWARDY

Szacunkowy koszt: 110.000,00 zł

Opis projektu: Projekt ma polegać na zakupie sprzętu sportowego i nowoczesnemu przystosowaniu sal do sportów takich jak : piłka nożna, zapasy, karate, jujitsu, trójbój siłowy, mma.

Lista sprzętu sportowego oraz potrzebnego wyposażenia:

 1. Szatnie / wyposażenie sanitariatów – 20 tys.
 2. Mata Judo 10m x 10m – 20 tyś./ tylko jedna na sale
 3. Oktagon (część) cały koszt to średnio ok 11 tyś. (do oddzielenia części siłowej od maty)
 4. Podest do podnoszenia ciężarów – 4,5 tyś
 5. Gryf olimpijski x 3 – 3 tyś
 6. Trap Bar (gryf) 800 zł
 7. Obciążenie do podnoszenia ciężarów 300 kg / 4 tyś
 8. Kettelbell 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 68 kg x 2 / 8800 zł
 9. Młoty treningowe 4, 6, 8, 10 kg / 1800 zł
 10. Maczugi treningowe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 kg / 1250 zł
 11. Worki Bułgarskie 10 kg x 10, 15 kg x 6, 20 kg x 4 / 4 tyś
 12. Piłki lekarskie 1, 2, 3, 4, 5, 6 kg x 2 / 1540 zł
 13. Liny treningowe x4 / 1400 zł
 14. Rower powietrzny (Airbike) x2 / ok 8 tyś.
 15. Skrzynie Plyometryczne 75cm/60cm/50cm x 3, 50cm/40cm/30cm x 3 / 1400 zł
 16. Komplet 8 bloków rwaniowych (skrzynie do podnoszenia ciężarów) / 2400 zł
 17. Zegar interwałowy x2 1600 zł
 18. Zestaw hantli 10kg, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 38, 42 – ok 5 tyś

Lokalizacja: Stadion Miejski w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, trybuna północna, sale fitness.

Uzasadnienie: Sala Zapasów oraz Sala Fitness zostały zaprojektowane pod kątem przeprowadzania w nich treningów zapasów oraz zajęć ogólnorozwojowych. Sale te nie są konstrukcyjnie przygotowane do przechowywania i użytkowania takiej ilości ciężkiego sprzętu treningowego, tj. hantle, ciężary, sztangi. Za zgodą MCS sekcja zapaśnicza GKS użytkuje w tych salach urządzenie typu atlas oraz kilka sztuk hantli. Posadzka w tych salach jest jednocześnie stropem/sufitem dla innych lokali użytkowych znajdujących się w Trybunie Północnej Stadionu Miejskiego. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników obydwu sal jak i pomieszczeń pod nimi, wszelkie zmiany przeznaczenia i profilu użytkowania sal powinny odbywać się po analizie budowlano-konstukcyjnej. Ponadto w ubiegłym roku Miasto Bełchatów przeprowadziło remont obydwu sal, a przez ciągłość inwestycji, która została dofinansowana z zewnątrz, nie powinno się w tych salach wykonywać dodatkowych zmian/remontów/adaptacji.

Projekt nr 5

ZAKĄTEK RADOŚCI” – TWARDY

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł

Opis projektu: Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci z kolorową nawierzchnią miękką oraz z nowo posianym trawnikiem do wykorzystania w celach „piknikowych”.
Wymiana uszkodzonej nawierzchni istniejącego już ogrodzenia w celu dostępu do placu zabaw od strony osiedla oraz odnowienia ogrodzenia. Plac zabaw wyposażony będzie w atestowane zestawy rekreacyjno – gimnastyczne dla młodszych i starszych dzieci, a także huśtawki, bujaki i wydzieloną piaskownicą dla najmłodszych dzieci. Teren placu zabaw zaopatrzony będzie również w zestawy stolikowo – ławeczkowe, ławeczki z oparciem i kosze na śmieci dla utrzymania czystości.

Lokalizacja: os. Dolnośląskie 204a przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, projekt zadania zgłoszonego do BOB powinien w przypadku zadania „twardego” zakładać jego realizację na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych. Zaproponowana działka jest terenem placówki oświatowej.

Projekt nr 6

Rozbudowa monitoringu miejskiego na os. Okrzei – przy stadionie miejskim – TWARDY

Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie istniejącego monitoring miejskiego na os. Okrzei przy bloku 2, przy stadionie GKS-u. Zwiększony zasięg monitoringu obejmowałaby wykonany z budżetu obywatelskiego nowy plac zabaw przy blokach 7, 8 na os. Okrzei, a także ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów oraz wejścia do klatek wzdłuż bloku nr 1. Projekt przewiduje rozbudowę monitoringu o dodatkowe 5 masztów z zamontowanymi 14 kamerami wysokiej rozdzielczości, podłączone do istniejącego miejskiego systemu monitoringu.

Lokalizacja: Obręb 10, działki: 632/1, 632/2, 635/8, 635/9, 614/193, 614/194, 614/196 os. Okrzei, bloki 1, 2, 7, 8, w bliskiej odległości od stadionu miejskiego
i hali widowiskowo-sportowej

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, projekt zadania zgłoszonego do BOB powinien w przypadku zadania „twardego” zakładać jego realizację na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych. Zaproponowane działki nie stanowią własności Miasta Bełchatowa.

Weryfikacji dokonał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa przy współpracy komórek merytorycznych UM Bełchatowa.

Accessibility