Harmonogram

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

16.05. – 31.05.2022 r.Kampania informacyjna na temat zasad
przygotowania oraz składania projektów zadań.
23.05. – 17.06.2022 r.Nabór projektów zadań.
01.06. – 29.07.2022 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań.
9.08.2022 r.Upublicznienie wyników weryfikacji.
10.08. – 15.08.2022 r.Składanie odwołań od decyzji o odrzuceniu projektu.
10.08. – 19.08.2022 r.Rozpatrywanie odwołań.
26.08.2022 r.Upublicznienie ostatecznej listy projektów podlegających głosowaniu.
26.08. – 16.09.2022 r.Kampania informacyjna dotycząca projektów zadań podlegających głosowaniu oraz zasad głosowania.
05.09. – 16.09.2022 r.Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zadań do realizacji.
23.09.2022 r.Ogłoszenie wyników głosowania.
Dostosuj ekran