Projekty w trakcie realizacji

W 2019 zgodnie z wolą mieszkańców realizowane są zadania:

„projekty twarde”:

  1. Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni na terenie miasta (w trakcie realizacji)
  2. Lekki plecak – montaż szafek na książki w szkołach podstawowych na terenie miasta (zrealizowane)

„projekty miękkie”:

  1. Sportowy Bełchatów
Accessibility