Projekty w trakcie realizacji

W 2019 zgodnie z wolą mieszkańców realizowane są zadania:

„projekty twarde”:

  1. Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni na terenie miasta
  2. Lekki plecak – montaż szafek na książki w szkołach podstawowych na terenie miasta

„projekty miękkie”:

  1. Sportowy Bełchatów
Accessibility