Zrealizowane projekty

W 2014 roku przeprowadzono dwie edycje Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, w ramach których zrealizowano następujące pomysły bełchatowian.

– powstały dwa nowe place zabaw: na os. Okrzei i na os. Olsztyńskim

– w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zgodnie z wolą mieszkańców – dzięki dotacji z budżetu Miasta Bełchatowa odnowiono infrastrukturę ruchomą i pomieszczenia oddziału paliatywno-hospicyjnego, odnowiono trakty komunikacyjne oraz wymieniono windę w pawilonie A w/w szpitala

– przeprowadzono akcję marketingową i promocyjną, pn. „Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa” polegającą na zachęceniu mieszkańców osiedli: Grocholice, Ludwików oraz Zamoście do podłączenia się do sieci cieplnej.

W 2015 roku realizowane były wszystkie projekty wybrane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a wśród nich:

1. Baza sportowa dla „EDWARDOWA” – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

2. Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania została zakończona w maju 2017 r.

3. Projekt przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo – rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I – zadanie zrealizowane w 2015 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – składany projekt zakładał bowiem opracowanie powyższej dokumentacji – jako pierwszego etapu jego realizacji i ten został wykonany w 2015 r. – czyli zgodnie z założeniem wnioskodawcy.
Druga część zadania, tj. wykonanie zostanie zrealizowana – zgodnie z podpisaną umową – do końca grudnia 2017 r. 4. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania jest planowana do ukończenia w pierwszej połowie 2018 r.

III BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI
W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mieszkańcy naszego miasta dokonali wyboru projektów do realizacji w roku 2016. Wśród zadań wyłonionych w drodze głosowania, znalazły się:

1. Zatoczka postojowa oraz stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. „Pocałuj i jedź” – takie hasło znajdują, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, przy mini parkingu stworzonym na potrzeby bezpiecznego wysadzenia swojej pociechy przy tejże placówce. Od początku roku szkolnego 2016/2017 z tego obiektu można korzystać do woli.

2. Defibrylatory AED zawisły w trzech miejscach na terenie miasta. Urządzenia, z których można skorzystać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia znajdują się: na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na budynku administratora targowiska miejskiego (ul. Wojska Polskiego 34).

3. Oświetlenie ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim, zostało oddane do użytku mieszkańców z końcem października 2016 r.

4. Wesoły zakątek w centrum – czyli oświetlony plac zabaw z siłownią, boiskiem do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę na os. Okrzei.

5. Centrum Rehabilitacji Dzieci „Przystań” – remont i doposażenie placówki rehabilitacji to projekt, który został zrealizowany w kwietniu 2017 r.

IV BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI

W ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2017 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „twarde”:
1. Remont chodników na osiedlu Przytorze

2. Mały alpinista – tematyczny plac zabaw

3. Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw

4. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów – Grocholice

5. Zagospodarowanie terenów między blokami 304, 305, 306, 314, 315, 319, 331, 332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie

6. BIEDRONKOWO – Plac zabaw (na os. Dolnośląskim koło sklepu Biedronka

7. Stacje Naprawy Rowerów.

Projekty „miękkie”: 
1. Ratuj swoje życie – stop udarom i zawałom. 
2. Grocholice – Łączymy Pokolenia. 3. Akademia place zmienia. 

V BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

W ramach V Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2018 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „Twarde”:
1. „Cafe Senior Raj” – Centrum Aktywności Seniora

2. „Aktywnie i wesoło” – plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315

3. Bezpiecznie – Doświetlone przejścia dla pieszych

4. Adaptacja osiedlowego lasku, wraz z budową siłowni plenerowej

5. Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami

6. Przez zatoczkę do szkoły – monitorowana zatoczka postojowa.

Projekty „Miękkie”:
1. Nasze Dzieci badamy – Wadom się nie damy;
2. Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą (telemonitoring);

VI BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:
1. Lekki plecak – montaż szafek na książki w szkołach podstawowych na terenie miasta

2. Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni na terenie miasta (Projekt w trakcie realizacji)

Projekty „Miękkie”:
1. Sportowy Bełchatów

Accessibility