Harmonogram

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

21.05. – 28.06.2019 r.Kampania informacyjna na temat zasad
przygotowania oraz składania projektów zadań.
03.06. – 28.06.2019 r.Nabór projektów zadań.
10.06. – 16.08.2019 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań.
19.08.2019 r.Upublicznienie wyników weryfikacji wraz
z uzasadnieniem dla projektów zadań
niedopuszczonych do głosowania.
20.08. – 26.08.2019 r.Składanie odwołań od decyzji o odrzuceniu projektu.
20.08. – 30.08.2019 r.Rozpatrywanie odwołań.
03.09.2019 r.Upublicznienie ostatecznej listy projektów
podlegających głosowaniu.
03.09. – 24.09.2019 r.Kampania informacyjna dotycząca projektów zadań podlegających głosowaniu oraz zasad głosowania.
16.09. – 24.09.2019 r.Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru
projektów zadań do realizacji.
30.09.2019 r.Ogłoszenie wyników głosowania.
Accessibility